Word Lid

Iedere Nederlander die in Aken studeert mag lid worden van K.A.V. Alcuinus. Ook studenten die in Nederland hun middelbare schoolopleiding gevolgd hebben, maar geen Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen lid worden van K.A.V. Alcuinus. Het maakt niet uit of je aan de universiteit (de RWTH), of aan de hogeschool (de FH) studeert. In tegenstelling tot wat in Duitsland typisch is, zit er geen maximum aantal leden op Alcuinus.

Om lid te worden moet je je aanmelden via onze ledenpagina. Je zult dan voor de komende verenigingsavond worden uitgenodigd om kennis te maken met de vereniging. Onze verenigingsavond vindt iedere eerste woensdag van de maand plaats in de Sowiso in de Pontstraße. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) kun je dan officieel lid worden volgens de statuten.

Je eerste semester bij Alcuinus ben je aspirant-lid. Als aspirant-lid heb je dezelfde rechten als een gewoon lid, met één uitzondering: aspirant-leden hebben geen stemrecht op de ALV waarop zij ingewijd zijn. Als niemand er bezwaar tegen heeft, wordt je tijdens je tweede ALV automatisch volwaardig lid. Dit betekent dat je vanaf die ALV stemrecht hebt en een bul, de statuten en het reglement ontvangt.

Als lid heb je geen verplichtingen. Alcuinus hanteert dus geen verplichte activiteiten, zoals veel andere studentenverenigingen.

De contributie van Alcuinus bedraagt €40,- per jaar.

Vrienden van Alcuinus

Iedereen die niet voldoet aan de voorwaarden om lid te worden en toch graag bij Alcuinus mee wilt doen kan vriend van Alcuinus worden. Een vriend betaalt dezelfde contributie als een regulier lid. Vrienden hebben dezelfde rechten als leden, met uitzondering van het stemrecht, het coördinatorschap en het lid zijn van het bestuur. Ook personen die vriend van Alcuinus willen worden moeten zich ook via onze ledenpagina aanmelden.