Commissies & werkgroepen

Om het werk binnen Alcuinus te verrichten, zijn er binnen de vereniging een aantal commissies en/of werkgroepen actief. Commissies houden zich ten behoeve van de vereniging en haar leden bezig met specifieke projecten of activiteiten. Iedere commissie wordt “geleid” door een coördinator. Het werk binnen een commissie kan goed staan op je CV (bijvoorbeeld door het organiseren van een volledig feest) en helpt je organisatorische ervaring op te doen.

Je kunt lid van een commissie of werkgroep worden door je hiervoor op een van de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen aan te melden. Alleen voor de Seminarcommissie moet je solliciteren.

Binnen Alcuinus bestaan ook werkgroepen, vooral voor de ietwat kleinere taken. Het verschil tussen een commissie en een werkgroep is, dat een werkgroep geen coördinator heeft en dat een werkgroep geen verplichte vergadering per semester moet houden.

De Activiteitencommissie

Ieder semester probeert de Activiteitencommissie (de Accie) het de leden zoveel mogelijk naar hun zin te maken, door een activiteitenkalender op te stellen waarop sportieve, actieve, culturele, bedrijfsbezoekende, alcoholconsumerende en vraatzuchtopwekkende activiteiten (al dan niet in combinatie met elkaar) voorkomen.

Voorbeelden van grotere activiteiten zijn:

 • De Batavierenrace;
 • de Feuerzangenbowle;
 • broer- en zussendag;
 • stedentrips;
 • pokeravonden;
 • semesterdiners;
 • speciaalbieravonden.

Natuurlijk proberen wij ook ieder jaar nieuwe activiteiten aan het repertoire toe te voegen. Als je ideeën hebt voor activiteiten zijn die natuurlijk altijd welkom!

De “Studeren in Aken”-commissie

De “Studeren in Aken”-commissie (SiA) is verantwoordelijk voor de voorlichtingen op middelbare scholen in Limburg en de rest van Nederland. Een Nederlandse studentenvereniging in Duitsland werkt immers niet zonder Nederlanders. We hebben er dus baat bij als er zoveel mogelijk Nederlanders in Aken studeren. De taken van SiA zijn:

 • Het geven van voorlichtingen op middelbare scholen;
 • het geven van meeloopdagen aan leerlingen op de RWTH en FH Aachen;
 • het begeleiden van leerlingen bij hun sollicitatie, inschrijving en eerste stappen op de RWTH en FH;
 • het onderhouden van www.studereninaken.nl;
 • het maken van de voorlichtingsboekjes;
 • het maken en onderhouden van ander voorlichtingsmateriaal;
 • het geven van Nederlandse presentaties tijdens de open dagen van de RWTH en FH en de Studeren in Aken taaldag;
 • het lobbyen bij de RWTH en FH om de procedures voor Nederlanders gestroomlijnder te maken;
 • het vinden van financiële middelen om het voortbestaan van Studeren in Aken te waarborgen.

Als je alleen af en toe een meeloopdag wilt doen of een voorlichting op je oude middelbare school is het niet nodig in deze commissie te gaan. In een apart subforum van Alcuinus zullen wij de voorlichtingen plaatsen. Je kunt dan aangeven of je meewilt.

De Introductiecommissie

In oktober beginnen de nieuwe eerstejaars met hun studie. Om de nieuwe Nederlanders contact te laten leggen met de ouderejaars studenten en studiegenoten die tegelijk beginnen met hun studie gaan we met de vereniging naar een groot huis in de Eifel. Door deze contacten leren de studenten vrienden kennen, die ze vaak nog hun hele studie houden en leren ouderejaars studenten kennen waar ze terecht kunnen met al hun vragen.

De introductiecommissie is verantwoordelijk voor de complete organisatie van dit weekend. Dit houdt in dat ze het huisje moeten zoeken, moeten inventariseren wie meegaat, het programma moeten opstellen, de inkopen moeten doen en ter plekke moeten zorgen dat alles rond loopt.

De Lustrumcommissie

Het lustrum is een feest dat na elke periode van vijf jaar wordt gehouden. De organisatie van een lustrum vergt veel voorbereiding en begint vaak al een jaar voor het eigenlijke lustrum. De kerntaken van de lustrumcommissie zijn:

 • Het vinden van een geschikte locatie;
 • het vinden van sponsoren voor het lustrum;
 • het organiseren van het lustrumdiner en het lustrumfeest achteraf;
 • het organiseren van de receptie vooraf;
 • het opzetten van een lustrumboekje;
 • het maken van een dagprogramma.

De Internetcommissie

De Internetcommissie onderhoudt de websites van Alcuinus en van Studeren in Aken: buiten het up to date houden van de websites houdt dit ook het beheer van de CentOS VPS in. Bovendien is de Internetcommissie verantwoordelijk voor het creëren van designs voor zowel de digitale wereld alsook echt drukwerk. Daarnaast valt het beheer van de facebookpagina van Alcuinus onder de Internetcommissie.

Werkgroepen

Alcuinus bezit de volgende werkgroepen:

 • De Voetbalwerkgroep
 • De Alcuinus-clublied-werkgroep